Silicone

1. Mô tả sản phẩm

SILICONE là một trong những loại keo acid khô ở điều kiện bình thường thành đường nối như cao su, để ghép nối bề mặt kính hoặc những mối nối khác nhau cùng loại.

2. Chức năng chính 

SILICONE không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ vì những đặc tính của nó được nghiên cứu nhằm mang lại độ bền cao nhất.

3. Đặc tính

SILICONE kết dính tốt giữa các bề mặt kính, một vài loại nhựa, kim loại đã được phủ.

4. Ứng dụng

* Kính thông thường.
* Kết dính tổng hợp.
* Dùng cho việc hàn, ghép những mối nối của kính, gốm sứ, sợi thủy tinh, nhôm và bề mặt gỗ chưa phủ bóng.

Sản phẩm thuộc Silicone